Zarządzanie klasą

Zmiana danych klasy

Aby zmienić hasło klasy, nazwę klasy, aktualną klasę w bieżącym roku szkolnym oraz ustawienia statystyk:

 1. Otwórz zakładkę "Szkoła i wybierz „Moje klasy
 2. W sekcji „Moje klasy“ kliknij w przycisk „Zmień“.
 3. Wprowadź zmianę w sekcji „Zmiana danych“.
 4. Zatwierdź, klikając w przycisk "Edytuj klasę".

Usuwanie uczniów i klas w celu zwolnienia miejsca na licencji szkolnej

Podczas roku szkolnego dochodzi do zmian w klasach (rotacja uczniów, odejście uczniów klas ósmych), co z kolei generuje potrzebę usuwania odchodzących uczniów (lub całej klasy) w celu zwolnienia miejsca na licencji szkolnej dla nowych uczniów (klas).

Z możliwości usunięcia ucznia można skorzystać również w przypadku nieużywanych kont uczniów klasy (np. uczeń, który z powodu zapomnianego hasła musiał założył nowe konto, zajmuje dwa miejsca na licencji).

Usunięcie ucznia lub klasy nie powoduje usunięcia konta ucznia w systemach. Przerwane zostaje jedynie "powiązanie" ucznia ze szkołą, co zazwyczaj powoduje również utratę dostępu do licencji przez ucznia (o ile nie jest członkiem więcej niż jednej klasy).

Aby usunąć ucznia z klasy:

 1. Przejdź do strony edytowania danej klasy: Szkoła → Moje klasy → wybór klasy → Zmień.
 2. Wybierz sekcję „Zarządzanie uczniami klasy“.
 3. Usuń ucznia z listy za pomocą przycisku „Usuń“, a następnie zatwierdź usunięcie.

Aby usunąć całą klasę:

 1. Przejdź do strony edycji danej klasy: Szkoła → Moje klasy → wybór klasy → Zmień.
 2. Przejdź do sekcji „Akcje nadzwyczajne“.
 3. Usuń klasę, klikając w przycisk "Usuń klasę", a następnie zatwierdź usunięcie.

Udostępnianie klasy innym nauczycielom

Aby udostępnić klasę innym nauczycielom (np. na czas zastępstwa, informacyjnie w celu zorientowania się w umiejętnościach uczniów z innych przedmiotów lub podczas lekcji łączonych):

 1. Przejdź do strony edycji danej klasy: Szkoła → Moje klasy → wybór klasy → Zmień.
 2. Przejdź do sekcji „Udostępnij klasę“.
 3. Udostępnij daną klasę wybranym nauczycielom z listy.
 4. Zatwierdź, klikając w przycisk "Ustaw dostęp".
 5. Nauczyciel, któremu udostępniłeś(aś) klasę, znajdzie ją na liście klas.
NAPISZ DO NAS

Jesteś w kropce?

Najpierw przejrzyj najczęściej zadawane pytania:

FAQ Instrukcje dla rodziców Instrukcje dla nauczycieli

Czego dotyczy wiadomość?

Po prostu wiadomość Treść Sterowanie Logowanie Licencje