Zadania domoweZadanie domowe w systemach Umiemy składa się z:

 1. listy ćwiczeń,
 2. terminu wykonania,
 3. komentarza.

Jak wynika z samej nazwy, chodzi o zadanie do samodzielnego wykonania w domu. Narzędzie to można jednak wykorzystać również w inny sposób, na przykład:

 1. jako rozgrzewkę na początku lekcji,
 2. jako zadanie do samodzielnego wykonania podczas lekcji,
 3. jako test w postaci kombinacji kilku ćwiczeń.

W przeciwieństwie do tablicy, umożliwia wyznaczenie terminu wykonania oraz późniejszą kontrolę wykonania. Aby zadanie domowe mogło zostać uznane za pomyślnie wykonane, uczeń musi zdobyć przynajmniej odznakę poziomu 3 ("zieloną"). W przypadku ćwiczeń składających się z pojedynczych, obszerniejszych zadań (np. czytanie ze zrozumieniem, programowanie), nauczyciel określa, ile zadań muszą uczniowie rozwiązać.

Podczas zadawania zadania domowego postępuj w następujący sposób:

 1. W menu konkretnego systemu (np. Umiemy matematykę) wybierz: Nauczyciel → Zadania domowe.
 2. Wybierz klasę oraz ćwiczenie.
 3. Uzupełnij nagłówek zadania, a następnie wybierz partię materiału.
 4. Zatwierdź, klikając w „Utwórz zadanie domowe“.
 5. Następnie możesz wybrać, czy zadanie domowe będzie oceniane oddzielnie, czy też zostaną zaliczone odznaki zdobyte wcześniej, oraz czy chcesz wysłać uczniom e-mail z informacją o nowym zadaniu domowym.

Rodzaje zadań domowych oraz sposobu oceniania

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapoznaj się z osobną stroną ćwiczenia i ich ocenianie.

 • Ćwiczenia z odznakami (np. Uzupełnianie, Wypisywanie odpowiedzi, Memory, Segregowanie) – zadania tego typu zostają uznane za "wykonane" w momencie zdobycia zielonej odznaki (3).
 • Ćwiczenia z niebieskimi kryształami (np. Programowanie w Pythonie, Sokoban) – w przypadku zadań tego typu możesz określić, ile zadań z danego zestawu uczniowie muszą rozwiązać. Nie możesz zadawać konkretnych zadań (niemniej zestawy zostały przygotowane w taki sposób, aby zawierały zadania podobnego typu i o podobnym stopniu trudności).
 • Ćwiczenia z żółtymi kryształami (np. Czytanie ze zrozumieniem, Audiodyktanda) – w tym przypadku również określasz, ile zadań z danego zestawu muszą rozwiązać uczniowie. Zadanie zostaje uznane za rozwiązane, jeżeli uczeń zdobędzie 3 kryształy (bez błędów). Należy wziąć pod uwagę fakt, iż zdobycie 3 kryształów nie należy do najłatwiejszych oraz że uczniowie nie mogą próbować ich zdobyć kilkukrotnie w ciągu jednego dnia (aby zapobiegać oszustwom polegającym na powtórnym rozwiązywaniu zadania z rozpędu i bez zastanowienia).
 • Gry na poziomy oraz gry wieloosobowe nie mogą zostać zadane jako zadanie domowe.

Zadanie domowe oraz wyniki znajdziesz w następujący sposób:

 1. W menu wybierz: Nauczyciel → Zadania domowe.
 2. Wybierz klasę, której zadałeś(aś) zadanie domowe.
 3. Kliknij w „Szczegóły“.

Uczniowie znajdą zadania domowe w następujący sposób:

 1. Kliknij w zakładkę „Klasa“.
 2. Wybierz opcję „Zadania domowe“.
 3. Kliknij w przycisk z wybranym stopniem trudności.

Uczniowie znajdą zadania domowe również na stronie klasy w następujący sposób:

 1. Kliknij w zakładkę „Klasa“.
 2. Wybierz opcję „Moja klasa“.
 3. Kliknij w przycisk zadania domowego z wybranym stopniem trudności.

NAPISZ DO NAS

Jesteś w kropce?

Najpierw przejrzyj najczęściej zadawane pytania:

FAQ