Opieramy się na badanich naukowych

Systemy wchodzące w skład platformy Umiemy to są tworzone oraz nieustannie udoskonalane w oparciu o doświadczenia z badań naukowych prowadzonych na Wydziale Informatyki Uniwersytetu Masaryka w Brnie (Rep. Czeska). Wyniki badań prezentowane są w wiodących czasopismach międzynarodowych oraz na konferencjach poświęconych sztucznej inteligencji w edukacji.

Poniżej prezentujemy listę wybranych publikacji, które dotyczą projektu bezpośrednio. Pozostałe publikacje można znaleźć na stronie internetowej grupy badawczej Adaptive Learning.

Artykuły metodologiczne

Stopień opanowania

W swoich badaniach szczególną uwagę poświęcamy analizie kryteriów tzw. „stopnia opanowania“, który wykorzystywany jest w wielu ćwiczeniach w systemach Umiemy: rzutują one na zdobywanie „odznak” oraz wykonanie zadań domowych.

Analizy danych

NAPISZ DO NAS

Jesteś w kropce?

Najpierw przejrzyj najczęściej zadawane pytania:

FAQ Instrukcje dla rodziców Instrukcje dla nauczycieli

Czego dotyczy wiadomość?

Po prostu wiadomość Treść Sterowanie Logowanie Licencje