Warunki korzystania z systemów na platformie Umiemy to.
Obowiązujące od 10. 6. 2020

Witamy na platformie edukacyjnej Umiemy to

Dziękujemy za korzystanie z naszych aplikacji i usług. Cieszymy się, że chcesz uczyć się z nami.

Korzystając z usług systemów Umiemy to, umieszczonych na stronach internetowych www.umiemyto.pl, www.umiemypolski.pl, www.umiemymatematyke.pl, www.umiemyinformatyke.pl, www.umiemyangielski.pl, www.umiemyniemiecki.pl, wyrażasz zgodę na niniejsze warunki. Prosimy o dokładne zapoznanie się z ich treścią.

Korzystanie z usług

Korzystając z usług, należy przestrzegać wszystkich zasad, które są dostępne w ramach usług.

Dostawcą usług systemów Umiemy to jest spółka Umíme to, s.r.o. numer identyfikacyjny (IČ) 09181920, z siedzibą ul. Cyrilská 508/7, Trnitá, 602 00 Brno, Rep. Czeska, która jest podmiotem prowadzącym strony internetowe www.umiemyto.pl, www.umiemypolski.pl, www.umiemymatematyke.pl, www.umiemyinformatyke.pl, www.umiemyangielski.pl, www.umiemyniemiecki.pl.

Usługodawca jest właścicielem praw autorskich do systemów Umiemy to, zwłaszcza do wszystkich tekstów, ćwiczeń i przykładów użytych w systemach Umiemy to, które są chronione prawem autorskim.

Nie wolno wykorzystywać naszych usług w niewłaściwy sposób. To oznacza, że nie wolno np. kopiować naszych treści bez naszej zgody. Korzystanie z usług nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw do własności intelektualnej oraz treści, do których masz dostęp. Żadna część naszych usług nie może być kopiowana, zmieniana, dystrybuowana, sprzedawana ani wypożyczana. Ponadto nie wolno oszukiwać. Nie wolno wykorzystywać systemów Umiemy to, ani żadnych ich fragmentów, do tworzenia podobnych systemów, niezależnie od tego, czy taki system byłby chroniony prawem autorskim czy też nie.

W związku ze świadczonymi usługami możemy wysyłać ci powiadomienia, wiadomości oraz inne informacje. Możesz zrezygnować z otrzymywania niektórych powiadomień.

Twoje konto Umiemy

Korzystanie z niektórych oferowanych przez nas usług wymaga posiadania konta Umiemy. Konto możesz założyć samodzielnie lub może ci je przydzielić administrator, którym może być np. nauczyciel twojej szkoły.

Aby zapewnić bezpieczeństwo swojego konta Umiemy, nie ujawniaj nikomu swojego hasła. Ponosisz pełną odpowiedzialność za czynności przeprowadzane na twoim koncie Umiemy lub przy jego pomocy.

Korzystanie z naszych usług bez konta ograniczone jest do podstawowych funkcji, jak również limitowane jest dzienną liczbą odpowiedzi. Również darmowa wersja konta Umiemy posiada limit dzienny na liczbę odpowiedzi. Jeżeli jesteś zainteresowany(a) kontem pozwalającym w pełni korzystać ze systemów Umiemy to (nieograniczone konto Umiemy), musisz zapłacić za nieograniczone funkcje zgodnie z cennikiem.

Możesz korzystać z bezpłatnej wersji próbnej modułu nauczyciela na platformie Umiemy to przez ograniczony okres czasu (60 dni, o ile usługodawca nie postanowi inaczej). Po jego upłynięciu nie będziesz mógł dalej korzystać z nieograniczonych funkcji bezpłatnej wersji próbnej. Po tym czasie możesz zdecydować się na wykupienie pełnej multilicencji.

Ochrona danych osobowych oraz praw autorskich

Zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych systemów Umiemy to określają, w jaki sposób wykorzystujemy twoje dane osobowe oraz jak chronimy twoją prywatność.

Twój ślad oraz wyniki w naszych usługach

Korzystając aktywnie z naszych usług, pozostawiasz ślad odpowiadający twojej interakcji z systemem. Chodzi głównie o twoje odpowiedzi w ramach systemu oraz zdobyte odznaki i inne nagrody.

Aby móc zaoferować ci specjalne funkcje usług, takie jak np. spersonalizowane rekomendacje czy ulepszone ćwiczenia, twoje dane są analizowane przez nasze zautomatyzowane systemy. Zanonimizowane i zagregowane dane wykorzystujemy również do badań naukowych oraz do ulepszania treści systemów.

Zmiany usług oraz ich ukończenie

Nieustannie modyfikujemy i ulepszamy nasze usługi. Możemy na bieżąco dodawać lub usuwać nowe funkcje systemów, nowe ćwiczenia oraz nowe treści. Możemy również zawiesić niektóre elementy systemów lub zakończyć całą usługę.

Możesz zrezygnować z korzystania z naszych usług w dowolnym momencie i poprosić o likwidację swojego konta.

Odpowiedzialność za usługi

Nasze usługi świadczymy na poziomie umiejętności i staranności odpowiednim dla danego sektora handlowego i mamy nadzieję, że będziesz z nich chętnie korzystać.

W związku z treścią w ramach usług, z ich konkretnymi funkcjami, niezawodnością, dostępnością oraz zdolnością do zaspokojenia twoich potrzeb, nie zobowiązujemy się do niczego. Świadczymy usługi "takie, jak są". W zakresie dozwolonym przez przepisy prawa całkowita odpowiedzialność systemów Umiemy za wszelkie roszczenia zgłoszone na podstawie niniejszych warunków, w tym wszelkie gwarancje ustawowe, będzie ograniczona do wysokości kwoty zapłaconej za korzystanie z usług (lub na ponowne świadczenie usług, o ile tak zostanie ustalone).

We wszystkich przypadkach obowiązuje postanowienie, że systemy Umiemy nie ponoszą odpowiedzialności za żadne straty lub szkody, których nie można przewidzieć.

Informacje o niniejszych warunkach

Niniejsze warunki lub jakiekolwiek dodatkowe warunki dotyczące konkretnej usługi możemy od czasu do czasu zmieniać, np. z powodu zmian w obowiązujących przepisach lub zmian w naszych usługach.

Należy na bieżąco kontrolować brzmienie warunków. Informacja o ewentualnej zmianie warunków zostanie opublikowana na tej stronie. Zmiany nie będą obowiązywały wstecz i nie wejdą w życie wcześniej niż 14 dni od dnia ogłoszenia. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zmienione warunki konkretnej usługi, powinieneś(aś) zaprzestać korzystania z usługi.

Niniejsze warunki regulują stosunek umowny pomiędzy użytkownikiem (tobą) a systemami Umiemy. Nie przyznają praw osobom trzecim.

Nawet jeśli nie podejmiemy natychmiastowych działań w związku z nieprzestrzeganiem niniejszych warunków, nie oznacza to, że rezygnujemy z jakichkolwiek praw, które ewentualnie nam przynależą (takich jak np. prawo do działania w przyszłości).

NAPISZ DO NAS

Jesteś w kropce?

Najpierw przejrzyj najczęściej zadawane pytania:

FAQ Instrukcje dla rodziców Instrukcje dla nauczycieli

Czego dotyczy wiadomość?

Po prostu wiadomość Treść Sterowanie Logowanie Licencje