Nowości

30 dni 90 dni 365 dni

Język polski

Hobbit, czyli tam i z powrotem

Układanie w kolejności • średnie

Latarnik

Czytanie ze zrozumieniem

Odmiana przymiotnika w zdaniach

Wpisywanie • łatwe

Quo vadis

Układanie w kolejności • średnie

Opowieści z Narnii

Przecinki • trudne

Rozpoznawanie lektur

Decydowanie • łatwe

Opowieści z Narnii

Przecinki • łatwe

Różne znaki interpunkcyjne: lektury

Wpisywanie • średnie

Opowieść wigilijna

Przecinki • łatwe

Opowieść wigilijna

Przecinki • średnie

Pisownia cząstek -bym, -byś, -by

Dyktanda • średnie

Kulinaria

Dyktanda • średnie

Małe litery na początku wyrazów

Memory • łatwe

Wielkie litery na początku wyrazów

Memory • łatwe

Alfabet: wielkie i małe litery

Memory • łatwe

Pary aspektowe

Memory • łatwe

Pary aspektowe

Memory • średnie

Dziady, cz. II

Czytanie ze zrozumieniem

Środki stylistyczne

Decydowanie • łatwe

Literatura wojny i okupacji

Decydowanie • trudne

Zemsta

Czytanie ze zrozumieniem

Lektury

Przecinki • trudne

Lektury

Przecinki • średnie

Mały Książę

Przecinki • średnie

Mały Książę

Przecinki • trudne

Syzyfowe prace

Układanie w kolejności • średnie

Porządek alfabetyczny

Układanie w kolejności • łatwe

Porządek alfabetyczny

Układanie w kolejności • średnie

Porządek alfabetyczny

Układanie w kolejności • trudne

Pan Tadeusz

Układanie w kolejności • średnie

Balladyna

Układanie w kolejności • średnie

Dziady, cz. II

Układanie w kolejności • średnie

Mały Książę

Układanie w kolejności • średnie

Podróże

Dyktanda • łatwe

Trudne wyrazy

Słowa w zdaniach • średnie

Mały Książę

Analizy • trudne

Quo vadis

Czytanie ze zrozumieniem

Rodzaje i gatunki literackie

Słowa w zdaniach • średnie

Balladyna

Czytanie ze zrozumieniem

Pan Tadeusz

Czytanie ze zrozumieniem

Syzyfowe prace

Czytanie ze zrozumieniem

Przymiotnik czy imiesłów?

Analizy • średnie

Różne teksty II

Korektor

Różne teksty I

Korektor

Listy, pisma, instrukcje

Korektor

Piszemy na czacie

Korektor

Pisanie e-maili

Korektor

Bajki i opowiadania

Korektor

Pisownia homonimów

Słowa w zdaniach • łatwe

Pisownia spółgłosek dźwięcznych i bezdźwięcznych

Dyktanda • średnie

Zdanie współrzędnie złożone

Decydowanie • średnie

Imiesłowy

Analizy • średnie

Przyroda

Dyktanda • średnie

Kulinaria

Dyktanda • średnie

Zdanie współrzędnie złożone

Decydowanie • łatwe

Wielkie i małe litery: różne przykłady

Decydowanie • trudne

Wielkie i małe litery: różne przykłady

Decydowanie • średnie

Wielkie i małe litery: różne przykłady

Decydowanie • łatwe

Wielkie i małe litery: miejsca - różne przykłady

Decydowanie • trudne

Wielkie i małe litery: miejsca - różne przykłady

Decydowanie • średnie

Wielkie i małe litery: miejsca - różne przykłady

Decydowanie • łatwe

Wielkie i małe litery: miasto i obiekty w mieście

Decydowanie • średnie

Polscy pisarze i ich dzieła

Czytanie ze zrozumieniem

Pisownia „nie” z przymiotnikami i przysłówkami

Dyktanda • średnie

Wielkie i małe litery: nazwy geograficzne

Słowa w zdaniach • trudne

Rozwinięcie skrótów i skrótowców

Decydowanie • średnie

Wielkie i małe litery: przyroda i wszechświat

Decydowanie • łatwe

Pisownia wyrazów: różne

Dyktanda • trudne

Pisownia wyrazów: różne

Dyktanda • średnie

Pisownia wyrazów: różne

Dyktanda • łatwe

Wielkie i małe litery: przyroda i wszechświat

Decydowanie • trudne

Wielkie i małe litery: przyroda i wszechświat

Decydowanie • średnie

Części zdania: różne

Segregowanie • łatwe

Części zdania: różne

Pytania • łatwe

Rozwinięcie skrótów i skrótowców

Memory • trudne

Rozwinięcie skrótów i skrótowców

Memory • średnie

Rozwinięcie skrótów i skrótowców

Memory • łatwe

Przymiotnik: liczba mnoga

Wpisywanie • średnie

Przecinki w zdaniach złożonych współrzędnie

Decydowanie • łatwe

Orzeczenie

Analizy • trudne

Skróty

Wpisywanie • trudne

Skróty

Wpisywanie • średnie

Odmiana czasownika: czas teraźniejszy

Decydowanie • średnie

Odmiana czasownika: czas teraźniejszy

Decydowanie • łatwe

Akademia pana Kleksa

Analizy • średnie

Imiesłowy

Analizy • łatwe

Potop

Dyktanda • średnie

Ferdydurke

Dyktanda • trudne

Pippi Pończoszanka

Analizy • trudne

Imiesłów a przecinek

Przecinki • łatwe

Zwierzęta

Słowa w zdaniach • łatwe

Części ciała

Słowa w zdaniach • łatwe

Homonimy

Słowa w zdaniach • łatwe

Rodzaje skrótowców

Segregowanie • średnie

Zdanie współrzędnie złożone

Pytania • łatwe

Związki składniowe

Decydowanie • łatwe

Spółgłoska czy samogłoska?

Decydowanie • łatwe

Liczebnikowe związki frazeologiczne

Wpisywanie • średnie

Imiesłowy przysłówkowe

Wpisywanie • średnie

Imiesłowy przysłówkowe

Wpisywanie • łatwe

Pisownia rz i ż na końcu wyrazu

Decydowanie • łatwe

Wielkie i małe litery: podstawy

Decydowanie • łatwe

Orzeczenie

Analizy • średnie

Orzeczenie

Analizy • łatwe

Podmiot

Analizy • średnie

Podmiot

Analizy • łatwe

Łączliwość czasowników

Decydowanie • średnie

Rozwinięcie skrótów i skrótowców

Decydowanie • łatwe

Przecinki we wtrąceniach

Przecinki • średnie

Różne znaki interpunkcyjne

Wpisywanie • łatwe

Dziady, cz. II

Dyktanda • łatwe

Kamienie na szaniec

Dyktanda • łatwe

Lalka

Dyktanda • trudne

Mitologia grecka

Dyktanda • łatwe

Akademia pana Kleksa

Decydowanie • łatwe

Opowieści z Narnii

Decydowanie • łatwe

Dzieci z Bullerbyn

Decydowanie • łatwe

Detektyw Pozytywka

Decydowanie • łatwe

Pozytywizm

Decydowanie • średnie

Młoda Polska

Decydowanie • średnie

Dwudziestolecie międzywojenne

Decydowanie • średnie

Współczesność

Decydowanie • średnie

Antyk

Decydowanie • średnie

Średniowiecze

Decydowanie • średnie

Renesans

Decydowanie • średnie

Wesele

Decydowanie • średnie

Przecinki w zdaniu pojedynczym

Przecinki • średnie

Wielkie i małe litery: nazwy świąt i zwyczajów

Dyktanda • średnie

Wielkie i małe litery: tytuły książek, czasopism, słowników

Dyktanda • średnie

Pisownia przymiotników

Dyktanda • średnie

Wielkie i małe litery: kultura, święta, wydarzenia, organizacje

Dyktanda • trudne

Pisownia końcówek -i, -ii

Dyktanda • średnie

Pisownia wyrazów z ę, en, em i ą, on, om

Dyktanda • średnie

Zdania współrzędnie i podrzędnie złożone

Decydowanie • trudne

Pisownia przymiotników złożonych

Decydowanie • trudne

Z liczebnikami

Memory • łatwe

Części ciała

Memory • średnie

Części ciała

Memory • łatwe

Zwierzęta

Memory • łatwe

Jedzenie i picie

Memory • łatwe

Regionalizmy

Memory • trudne

Ballady Adama Mickiewicza

Dyktanda • łatwe

Chłopcy z Placu Broni

Decydowanie • łatwe

Romantyzm

Decydowanie • średnie

Oświecenie

Decydowanie • średnie

Barok

Decydowanie • średnie

Polscy pisarze i ich dzieła

Decydowanie • trudne

Polscy pisarze i ich dzieła

Decydowanie • średnie

Polscy pisarze i ich dzieła

Decydowanie • łatwe

Zdanie nadrzędne i podrzędne

Analizy • trudne

Zdanie nadrzędne i podrzędne

Analizy • średnie

Zdanie nadrzędne i podrzędne

Analizy • łatwe

Liczebnik

Analizy • trudne

Liczebnik

Analizy • średnie

Liczebnik

Analizy • łatwe

Odmiana rzeczownika przez przypadki

Analizy • średnie

Odmiana rzeczownika przez przypadki

Analizy • trudne

Odmiana rzeczownika przez przypadki

Analizy • łatwe

Dopełnienie

Analizy • trudne

Dopełnienie

Analizy • średnie

Dopełnienie

Analizy • łatwe

Latarnik

Decydowanie • łatwe

Pisownia homonimów

Decydowanie • łatwe

Odmiana imion i nazwisk obcego pochodzenia

Decydowanie • średnie

Podmiot i orzeczenie

Analizy • trudne

Części mowy odmienne i nieodmienne

Decydowanie • łatwe

Wielkie i małe litery: tytuły książek, czasopism, słowników

Decydowanie • łatwe

Balladyna

Wpisywanie • łatwe

Mitologia grecka

Decydowanie • łatwe

Odmiana rzeczownika: liczba pojedyncza

Wpisywanie • trudne

Przecinki

Decydowanie • średnie

Przecinki

Decydowanie • łatwe

Wielkie i małe litery: nazwy mieszkańców

Decydowanie • trudne

Zdrobnienia i zgrubienia

Decydowanie • łatwe

Przymiotnik czy przysłówek?

Decydowanie • średnie

Przymiotnik czy przysłówek?

Decydowanie • łatwe

Rzeczowniki własne i pospolite

Decydowanie • średnie

Rzeczowniki własne i pospolite

Decydowanie • łatwe

Bezokolicznik

Wpisywanie • trudne

Bezokolicznik

Wpisywanie • średnie

Bezokolicznik

Wpisywanie • łatwe

Pisownia cząstek -bym, -byś, -by

Decydowanie • średnie

Typy formantów

Decydowanie • trudne

Typy formantów

Decydowanie • średnie

Typy formantów

Decydowanie • łatwe

Wyrazy pochodne i podstawowe

Memory • łatwe

Okolicznik

Analizy • średnie

Okolicznik

Analizy • łatwe

Przydawka

Analizy • trudne

Przydawka

Analizy • średnie

Przydawka

Analizy • łatwe

Wykrzyknik

Analizy • średnie

Wykrzyknik

Analizy • łatwe

Przymiotnik czy przysłówek?

Analizy • trudne

Przymiotnik czy przysłówek?

Analizy • średnie

Przymiotnik czy przysłówek?

Analizy • łatwe

Bezokolicznik

Memory • łatwe

Pisownia cząstek -bym, -byś, -by

Dyktanda • łatwe

Homonimy

Wpisywanie • trudne

Homonimy

Wpisywanie • średnie

Matematyka

Obwód równoległoboku

Decydowanie • trudne

Ciężarówki

Przesuwanie • trudne

Środek odcinka na płaszczyźnie

Wpisywanie • łatwe

Środek odcinka na płaszczyźnie

Decydowanie • średnie

Środek odcinka na płaszczyźnie

Decydowanie • łatwe

Wzajemne położenie odcinków w przestrzeni

Decydowanie • trudne

Wzajemne położenie odcinków na płaszczyźnie

Decydowanie • średnie

Wzajemne położenie odcinków na płaszczyźnie

Decydowanie • łatwe

Równanie ogólne prostej na płaszczyźnie

Decydowanie • trudne

Równanie ogólne prostej na płaszczyźnie

Decydowanie • średnie

Wektory: mnożenie przez stałą, suma, różnica

Decydowanie • trudne

Wektory: mnożenie przez stałą, suma, różnica

Decydowanie • średnie

Wektory: pojęcia

Decydowanie • trudne

Współrzędne punktów na płaszczyźnie

Wpisywanie • łatwe

Mnożenie przez 3

Wpisywanie • średnie

Mnożenie przez 3

Wpisywanie • łatwe

Mnożenie przez 2

Wpisywanie • średnie

Mnożenie przez 2

Wpisywanie • łatwe

Podstawianie do wyrażeń

Decydowanie • trudne

Obwód koła, długość okręgu

Decydowanie • trudne

Obwód koła, długość okręgu

Decydowanie • średnie

Obwód koła, długość okręgu

Wpisywanie • trudne

Obwód koła, długość okręgu

Wpisywanie • średnie

Pieniądze i procenty

Zadania tekstowe • średnie

Obwód trapezu

Decydowanie • średnie

Obwód trapezu

Decydowanie • łatwe

Obwód trapezu

Wpisywanie • średnie

Obwód równoległoboku

Decydowanie • średnie

Obwód równoległoboku

Decydowanie • łatwe

Obwód równoległoboku

Wpisywanie • średnie

Obwód kwadratu i prostokąta

Decydowanie • średnie

Obwód kwadratu i prostokąta

Decydowanie • łatwe

Pole trójkąta

Decydowanie • trudne

Pole trójkąta

Decydowanie • średnie

Obwód trójkąta

Wpisywanie • średnie

Obwód trójkąta

Decydowanie • średnie

Obwód trójkąta

Decydowanie • łatwe

Pole, obwód: koło i wycinek kołowy (różne)

Decydowanie • trudne

Pole, obwód: koło i wycinek kołowy (różne)

Decydowanie • średnie

Pole trapezu

Wpisywanie • średnie

Trójkąt: różne

Decydowanie • trudne

Trójkąt: różne

Decydowanie • średnie

Pole kwadratu i prostokąta

Decydowanie • trudne

Obwód kwadratu i prostokąta

Wpisywanie • średnie

Pole kwadratu i prostokąta

Wpisywanie • średnie

Pole kwadratu i prostokąta (na kratce)

Wpisywanie • łatwe

Obwód kwadratu i prostokąta (na kratce)

Wpisywanie • łatwe

Objętość sześcianu i prostopadłościanu

Wpisywanie • trudne

Objętość sześcianu i prostopadłościanu

Wpisywanie • średnie

Język angielski

Wyrazy dźwiękonaśladowcze

Literowanie • średnie

Codzienna rutyna

Literowanie • trudne

Język, gramatyka, wypracowanie

Literowanie • średnie

Czasowniki abstrakcyjne

Literowanie • średnie

Ptaki

Literowanie • średnie

Zwierzęta egzotyczne

Literowanie • trudne

Zwierzęta egzotyczne

Literowanie • średnie

Owady i inne bezkręgowce

Memory • trudne

Owady i inne bezkręgowce

Literowanie • trudne

Owady i inne bezkręgowce

Tłumacz • trudne

Owady i inne bezkręgowce

Pytania • trudne

Question words

Decydowanie • łatwe

Past tense: questions

Decydowanie • trudne

To do, to have, to be in Present Simple

Decydowanie • trudne

Adjectives comparative vs. superlative

Decydowanie • trudne

Adjectives comparative vs. superlative

Decydowanie • łatwe

Present Simple: negatives

Decydowanie • łatwe

Realia w krajach anglojęzycznych

Decydowanie • łatwe

Present Simple: negatives

Budowa zdań • łatwe

To do, to have, to be: negatives

Budowa zdań • łatwe

Past tense: negatives

Wpisywanie • średnie

Past tense: negatives

Decydowanie • średnie

To do, to have, to be: negatives

Decydowanie • średnie

Present Simple: negatives

Decydowanie • średnie

Present Perfect

Decydowanie • łatwe

Nouns: countable, uncountable

Decydowanie • łatwe

Present Perfect Simple vs. Continuous: Sports

Decydowanie • średnie

Past Simple vs. Present Perfect: Sports

Decydowanie • średnie

Past Simple vs. Past Continuous: Travel

Decydowanie • średnie

Past Simple vs. Present Perfect: Games

Decydowanie • średnie

Present Simple vs. Present Continuous: Sports

Decydowanie • łatwe

Present Simple vs. Present Continuous: Animals

Decydowanie • łatwe

To have in Present Simple

Decydowanie • łatwe

Antonimy angielskie: przymiotniki, przysłówki

Pytania • średnie

Antonimy angielskie: czasowniki

Pytania • średnie

Antonimy angielskie: rzeczowniki

Pytania • średnie

Synonimy angielskie: przymiotniki, przysłówki

Pytania • średnie

Synonimy angielskie: czasowniki

Pytania • średnie

Synonimy angielskie: rzeczowniki

Pytania • średnie

Często mylone słowa

Decydowanie • średnie

Synonimy słów użytych w zdaniach

Decydowanie • średnie

Multiple adjectives

Decydowanie • średnie

Position of adjectives: basics

Decydowanie • średnie

Family tree (drzewo genealogiczne)

Przesuwanie • średnie

Adverbs comparative vs. superlative

Decydowanie • łatwe

Adverbs comparative vs. superlative

Decydowanie • trudne

Some, any, no, every

Decydowanie • łatwe

Some, any, no, every

Decydowanie • trudne

Family tree (drzewo genealogiczne)

Wpisywanie • średnie

Wymowa: litera C

Segregowanie • średnie

Wymowa: litera Y

Segregowanie • średnie

Wymowa: litera E

Segregowanie • średnie

Wymowa: litera O

Segregowanie • średnie

Wymowa: litera A

Segregowanie • średnie

Wymowa: litera G

Segregowanie • średnie

Rozwiązywanie problemów

Chat • średnie

Państwa, narodowości, języki

Decydowanie • łatwe

Państwa, narodowości, języki

Wpisywanie • średnie

Informatyka

Rekurencja

Budowniczy

Podchwytliwe

Budowniczy

Funkcje

Budowniczy

Pętle zagnieżdżone

Budowniczy

Powtarzaj dopóki

Budowniczy

Powtarzanie i warunki

Budowniczy

Budowle z powtórzeniami

Budowniczy

Podstawy budownictwa

Budowniczy

Instrukcja warunkowa (if): trudniejsze

Programowanie w Pythonie

Funkcje II

Żółw Python

Język niemiecki

Zaimki dzierżawcze

Dyktanda • średnie

Czasowniki modalne – czas teraźniejszy

Decydowanie • łatwe

Zaimki osobowe

Dyktanda • średnie

Zaimki dzierżawcze

Decydowanie • średnie

Zaimki osobowe

Decydowanie • średnie

Urządzenia i sprzęt

Tłumacz • łatwe

Urządzenia i sprzęt

Tłumacz • średnie

Urządzenia i sprzęt

Tłumacz • trudne

Urządzenia i sprzęt

Memory • łatwe

Urządzenia i sprzęt

Memory • średnie

Urządzenia i sprzęt

Memory • trudne

Sytuacje życiowe, rodzina

Tłumacz • łatwe

Sytuacje życiowe, rodzina

Tłumacz • średnie

Sytuacje życiowe, rodzina

Tłumacz • trudne

Sytuacje życiowe, rodzina

Memory • łatwe

Sytuacje życiowe, rodzina

Memory • średnie

Sytuacje życiowe, rodzina

Memory • trudne

Sytuacje życiowe, rodzina

Literowanie • średnie

Sytuacje życiowe, rodzina

Literowanie • trudne

Święta

Tłumacz • łatwe

Święta

Memory • łatwe

Święta

Memory • średnie

Święta

Memory • trudne

Święta

Literowanie • łatwe

Przysłówki sposobu

Decydowanie • średnie

Odmiana przymiotników po zaimkach i liczebnikach

Decydowanie • trudne

Przyimki czasu

Decydowanie • średnie

Odmiana przymiotników po rodzajniku zerowym

Decydowanie • średnie

Odmiana przymiotników po zaimkach i liczebnikach

Wpisywanie • średnie

Perfekt: czasowniki rozdzielnie złożone

Wpisywanie • średnie

Odmiana przymiotników w liczbie mnogiej

Wpisywanie • łatwe

Sytuacje życiowe, rodzina

Pytania • trudne

Sytuacje życiowe, rodzina

Pytania • średnie

Sytuacje życiowe, rodzina

Pytania • łatwe

Święta

Pytania • łatwe

Odmiana przymiotników po rodzajniku określonym

Decydowanie • trudne

Odmiana przymiotników po rodzajniku określonym

Wpisywanie • trudne

Odmiana przymiotników po rodzajniku określonym

Wpisywanie • łatwe

Odmiana przymiotników w liczbie mnogiej

Decydowanie • średnie

Odmiana przymiotników po rodzajniku nieokreślonym

Wpisywanie • trudne

Przyimki z biernikiem

Decydowanie • trudne

Czasowniki mocne - czas teraźniejszy

Dyktanda • trudne

Czasowniki mocne - czas teraźniejszy

Dyktanda • średnie

Rodzajnik zerowy

Decydowanie • trudne

Czasowniki słabe – czas teraźniejszy

Decydowanie • średnie

Czasowniki rozdzielnie i nierozdzielnie złożone

Decydowanie • trudne

Czasowniki rozdzielnie i nierozdzielnie złożone

Decydowanie • średnie

Przywitania, pożegnania i podstawowe wyrażenia

Memory • średnie

Przywitania, pożegnania i podstawowe wyrażenia

Literowanie • średnie

Przywitania, pożegnania i podstawowe wyrażenia

Tłumacz • średnie

Przywitania, pożegnania i podstawowe wyrażenia

Pytania • średnie

Kolory

Memory • średnie

Kolory

Tłumacz • średnie

Kolory

Pytania • średnie

Pojęcia matematyczne

Pytania • średnie

Przeczenie

Decydowanie • średnie

Akkusativ i Dativ

Decydowanie • średnie

Czasowniki słabe – czas teraźniejszy

Dyktanda • trudne

NAPISZ DO NAS

Jesteś w kropce?

Najpierw przejrzyj najczęściej zadawane pytania:

FAQ